Bazując na dwudziestoletnim doświadczeniu w działalności o profilu geodezyjno-geologicznym nasza firma pod nazwą Biuro Geodezyjno-Geologiczne „GEOSERVICE” realizuje pełne spektrum robót geodezyjnych, ale przede wszystkim specjalizuje się w robotach geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych, a także zajmuje się sporządzaniem operatów wodnoprawnych.

Kadra zatrudnionych i współpracujących z BGG „GEOSERVICE” specjalistów kształtuje się aktualnie na poziomie 10 osób. Są wśród nich doświadczeni, z długoletnim stażem i uprawnieniami geolodzy, hydrogeolodzy, geotechnicy i geodeci.